Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

RGB, CMYK, SPOT – Кога и кои цветови модели да използваме?

Изборът на цветови модели е една от основните теми в областите на дизайна и печата. Това е така поради спецификата на всеки участник по веригата на производство на печатни материали – фотографи, дизайнери, предпечат и печат. Всеки от тях използва различно цветово пространство в ежедневието си, но за да има преносимост техните файлове трябва да се подготвят за следващия етап по определени начини. Понятия като CMYK, RGB или SPOT са ежедневие за занимаващите се с графичен или уеб дизайн и печат. Все по-често фирми, използващи печатни услуги правят избора сами да изготвят файловете, които подават към печатниците. Ето защо нараства и необходимостта от описанието на тези термини, тъй като изборът на правилния цветови модел е от особено значение. Тук е мястото да отбележа, че мониторите, скенерите, проекторите и цифровите фотоапарати използват RGB модела, докато професионалните печатни машини – CMYK. Всяко отделно устройство има различен цветови обхват (пространство), който е само част от спектъра на видимите цветове. Тъй като цветовите пространства не се припокриват напълно, то един цвят може да изглежда различно при отделните устройства. Самите цветови модели имат различен обхват. За еднаквото възпроизвеждане при различни устройства, програмите за компютърна графика използват така нарeчените системи за управление на цвета (CMS – Color Management Systems). Чрез тях в графичните файлове се вграждат цветовите профили, които гарантират еднаквостта на цветовете в целия производствен процес. Пример за такъв цветови профил е ICC – International Color Consortium.

RGB

RGB цветовият модел се използва за описване на цветове, получени от източници излъчващи светлина. Той използва комбинацията от червена (R – Red), зелена (G – Green) и синя (B – Blue) светлини с различно яркостно съотношение за получаване на всеки цвят в спектъра си. RGB моделът е най-близък до човешкото възприятие, тъй като в човешкото око има рецептори, реагиращи точно на тези цветове. Трите цвята се наричат адитивни (сумиращи) и при припокриване се получава бялo. Поради своите характеристики този модел е подходящ за използване при изработка на уеб дизайн или видео.

CMYK

Обратно на RGB модела, при CMYK се работи със светъл фон (отпечатване върху хартия или картон) и потъмняване, чрез смесване на цветовете. При него се използва комбинацията от следните субтрактивни цветове (изваждащи): циан (C – Cyan), магента (M – Magenta), жълт (Y – Yellow) и черен (К – Black).  Когато съберем четирите цвята получаваме черен цвят или т.нар. композитно черно в печата. Това е моделът, който е най-добре да бъде използван за печатни медии, използващи векторни обекти и текст. Компромис може да се направи при работа с растерни изображения, които могат да се обработват в RGB модел, тъй като резултатът се наблюдава на монитор. Въпреки това в края изображенията трябва да се преобразуват в CMYK модел, преди тяхното поставяне в печатните материали. Това от своя страна води до загуби, понеже цветовият обхват на RGB е по-голям от този на CMYK модела.

Тук ще добавя два важни съвета при работата с черен текст в CMYK модела, които често биват пропускани и водят до нежелани резултати. Необходимо е черното да се задава със следните стойности: 100% за К и 0% за останалите компоненти C, M и Y и също така задължително трябва да бъде избрана опцията „overprint”. В противен случай черният текст изрязва лежащите под него цветове.

SPOT

SPOT цветовете, наричани още прости, се използват в случаите, когато даден цвят не може да бъде възпроизведен чрез CMYK или когато трябва да бъде възпроизведен точен такъв (например корпоративен – червеното на Кока Кола, синьото на Ротманс и други). За целта се използват мастила, които се смесват предварително, а цветовете са стандартизирани. Познати са няколко системи, като най-използваната в Европа и САЩ е Pantone. При нея има изработен каталог с мостри на хиляди цветове, като на всеки от тях съответства конкретен номер. Понякога тези цветове могат да се разложат на съставни компоненти по CMYK, но резултатът не винаги е същият. На лявата част от снимката се вижда цвят отпечатан чрез SPOT мастило, докато в дясната част същият цвят е разложен на съставни компоненти по CMYK. Към простите цветове спадат също златнен и сребърен бронз, както и споменатите по-горе фирмени цветове. Важно е да спомена, че при офсетовия печат за използването на прост цвят се експонира отделна пластина и се прави нова подготовка. Характерното за цветовете по Pantone е, че около 95% от тях могат да бъдат възпроизведени без проблем от мониторите, но само 34% от цветовете ще бъдат без промяна при преобразуване в CMYK модел. От снимката се вижда огромната разлика при печат с цвят по Pantone (дясно) и преобразуван цвят по CMYK (ляво). За разлика от цветовете по CMYK, за които има ISO стандарт, то за SPOT цветовете няма такъв. Това води до различия в крайния резултат, в зависимост от различните географски места, където се произвеждат мастилата. В дигиталния печат се прави софтуерна симулация на SPOT цвета директно на машината.

Прилагам упътване как бързо и лесно да направите настройките за цветовите модели (възможно е в различните версии на софтуера тези опции да са с различен път на достигане). При Adobe Photoshop за съществуващ файл промяната става чрез менюто Image > Mode > CMYK, докато при създаване на нов документ просто трябва да се избере съответният модел от падащото меню.

В случай, че използвате Adobe Illustrator е необходимо да изберете всички обекти, а след това Edit > Colors > Convert to CMYK. При изготвяне на нов файл пътят е File > New след което се избира съответният модел.

За разлика от продуктите на Adobe, в които се избира RGB или CMYK още при създаването на документа, то в CorelDraw  може да имате елементи и от двата модела. В палитрата могат да се добавят цветове от всички скали. Това става от меню Window > Color Palettes. В случай, че импортирате растерни обекти, за които е необходима смяна на модела, то това става от Bitmaps > Convert to bitmap.

Съвременните дигитални машини притежават автоматично конверитране на цветове от RGB към CMYK и Pantone, както и обратното. Това става посредством споменатите по-горе ICC цветни профили. Каквото и да печатате, независимо от използваната технология, изготвянето на цветна проба гарантира постигането на желания цвят.

Текст: Антон Даскалов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping cart Затвори